Disclaimers & Privacy

Hoewel alle teksten op deze website en in het slaapprogramma met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld, is de informatie alleen voor informatieve doeleinden geschikt. Deze website is in geen enkel geval vervanging voor medisch advies van een gespecialiseerd arts die bekend is met jullie persoonlijke situatie.

Ga altijd eerst naar je consultatiebureau-arts om alle mogelijke medische oorzaken van slaapproblemen van je kind uit te sluiten.

Hoewel "Baby Slaap Geheimen alle informatie bevat die je nodig hebt om je kindje een goed en gezond slaappatroon aan te leren en zelfstandig te leren slapen gaat dit niet als vanzelf. Het is belangrijk dat je de informatie in de praktijk brengt en zeer konsequent bent en blijft.

Privacy, persoongegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is babyslaapgids.nl. De gegevens die je aan ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van je gegevens.

Disclaimer gebruikerservaringen

Deze website publiceert gebruikerservaringen (testimonials) met daarin de ervaringen van individuele gebruikers die de methoden uit "Baby Slaap Geheimen" toegepast hebben en/of enthousiast zijn over dit programma. Deze gebruikerservaringen zijn niet representatief voor alle gebruikers en geven alleen informatie over de ervaring van het individu. Alle gebruikerservaringen op deze website zijn authentiek en accuraat. De gebruikerservaringen zijn mogelijk ingekort of bewerkt voor grotere duidelijkheid. Niemand is betaald of op enige andere wijze bevoordeeld om hun gebruikerservaring te delen op deze website. Op verzoek zijn geen e-mailadressen gepubliceerd in de originele gebruikerservaringen maar wil je contact opnemen met de auteur van een specifieke testimonial, stuur dan een verzoek per e-mail, dan sturen wij je e-mail, na het vragen van toestemming aan de auteur, door.